Quotes

ช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตที่มีเวลาทบทวนทุกข์สุขที่เข้ามาล้วนแต่มาจากความคิดทั้งสิ้นโดยเฉพาะการที่เรารู้สึกตัวเราจะไม่คิด

Heart

Compassion Experiences Feeling&Emotional Relationship

อาณัติชัย จันทิวาสน์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Quotes

นพดล จันระวัง

เราเข้าใจว่าสิ่งต่าง ๆ มันเกิดขึ้นได้ โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ เช่น ต้องออกจากงาน ต้องออกจากบ้านพัก

Hand

Exercises Practical Tools

Quotes

ชุติมา มณีวัฒนา

เมื่อเข้าใจความเป็นคนที่มีความแตกต่างเราจึงเข้าใจความเป็นตัวเองได้

Hand

Exercises Practical Tools

Quotes

ปาริชาต ดอนเมือง

สมัยก่อนเราสอนโดยใช้วิธีบรรยายอย่างเดียวพอได้อ่านหนังลือกล้าที่จะสอนเห็นภาพชุมชนแห่งความจริงแท้

Head

Concept/Theory Non-Religion Religion

แชร์

แชร์ผ่านช่องทาง

หรือคัดลอก URL