Quotes

ปัจจุบันเรารู้ว่าความทุกข์มี มันยังอยู่ไม่ได้หายไปไหน แต่เราค่อย ๆ คลี่คลาย

Heart

Compassion Experiences Feeling&Emotional Relationship

จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Quotes

ชุติมา มณีวัฒนา

เมื่อเข้าใจความเป็นคนที่มีความแตกต่างเราจึงเข้าใจความเป็นตัวเองได้

Hand

Exercises Practical Tools

Quotes

ปาริชาต ดอนเมือง

สมัยก่อนเราสอนโดยใช้วิธีบรรยายอย่างเดียวพอได้อ่านหนังลือกล้าที่จะสอนเห็นภาพชุมชนแห่งความจริงแท้

Head

Concept/Theory Non-Religion Religion

Quotes

สุเพ็ญ ทองนาคะ

Space ในภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วสิ่งที่จะปรับตัวได้ทัน

Heart

Compassion Experiences Feeling&Emotional Relationship

แชร์

แชร์ผ่านช่องทาง

หรือคัดลอก URL